Kosta Bryggeri

Kosta Bryggeri

Lokalproducerad öl och läsk
från eget bryggeri i Kosta.


Kosta Bryggeri tillverkar en handfull klassiska europeiska öltypersom vi sätter vår egen prägel på.

Bryggeriet har en kapacitet att brygga nästan 50.000 liter öl per år.

Utöver öl plannerar vi att göra ett antal olika sorters läsk och must.

Ett par sorters must har vi tagit fram hittills,
men fler sorters läsk kommer!